Zippo mộc đáy 500 triệu ngày 5 tháng 6 năm 2012

Lã Huyền Ngọc 18/01/2017

Kiểm tra dưới đáy zippo của bạn. Bạn có thể tìm thấy mộc đáy zippo 500 triệu ngày 5 tháng 6 năm 2012. Đây là 1 zippo có mộc đáy hiếm, hãng chỉ sản xuất 81.000 bật lửa có mộc đáy zippo 500 triệu ngày 5 tháng 6 năm 2012. Trong đó có 50.000 con ở dòng Replica, 10.000 con dòng giới hạn và 21.000 con rải ngẫu nhiên ở các dòng zippo khác.

Zippo mộc đáy 500 triệu ngày 5 tháng 6 năm 2012

Nào xem ai là người may mắn nhé:

dit zippo

Bản tiếng Anh:

 

Share :

Bình luận

  • avatar

    Nguyễn Quang Hưng
    Tìm zippo sản xuất (đời) 2012

Viết bình luận của bạn