Zippo chính hãng dòng phổ thông
Zippo 211 Iron stone
Zippo Linen Weave

Zippo Linen Weave

390.000₫
Zippo 24648

Zippo 24648

390.000₫
Zippo Meadow 24840

Zippo Meadow 24840

410.000₫
Zippo 7 màu

Zippo 7 màu

550.000₫
Zippo 28129 chameleon
Zippo 201FB

Zippo 201FB

520.000₫
Zippo 121FB

Zippo 121FB

520.000₫
Zippo 254

Zippo 254

470.000₫
Zippo 204 Solid brass
Zippo Licorice 21064
Zippo 200FL

Zippo 200FL

470.000₫
Zippo 207

Zippo 207

330.000₫
Zippo 20446

Zippo 20446

500.000₫
zippo 20308

zippo 20308

390.000₫
zippo 28329

zippo 28329

450.000₫
Zippo 24756ZL

Zippo 24756ZL

590.000₫
Zippo 28129

Zippo 28129

550.000₫
Zippo 20446zl

Zippo 20446zl

550.000₫
Zippo Ebony 24756

Zippo Ebony 24756

550.000₫
0774730950