Zippo chính hãng dòng đặc biệt
ZIPPO SLIM 1600

ZIPPO SLIM 1600

350.000₫
Zippo slim 1605

Zippo slim 1605

350.000₫
Zippo 24573 slim

Zippo 24573 slim

490.000₫
Zippo slim ebony

Zippo slim ebony

490.000₫
Zippo 230.25

Zippo 230.25

400.000₫
Zippo 260.25

Zippo 260.25

430.000₫
Zippo mini 20494

Zippo mini 20494

450.000₫
Zippo mini 1654

Zippo mini 1654

450.000₫
zippo 24801

zippo 24801

1.200.000₫
Zippo 162

Zippo 162

510.000₫
Zippo 168 Armor

Zippo 168 Armor

490.000₫ 650.000₫
-25%
Zippo 169 Armor

Zippo 169 Armor

520.000₫ 650.000₫
-20%
Zippo 1941 Black Ice
Zippo tẩu Pipe

Zippo tẩu Pipe

480.000₫
Zippo 240

Zippo 240

500.000₫
Zippo 230

Zippo 230

420.000₫
Zippo 260

Zippo 260

450.000₫
Zippo 270

Zippo 270

530.000₫
Zippo 24383

Zippo 24383

570.000₫
Zippo 1941B

Zippo 1941B

550.000₫
0774730950